مالی - سرمایه

به دلیل فعالیت هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان در بازار سرمایه لزوم وجود واحد مالی و سرمایه به منظور جذب سرمایه در پروژه ها به عنوان یکی از ارکان نوین و اصلی شرکت در راهبرد تامین سرمایه احساس شده است.

از این رو به واسطه ساختار مستقل خود و دسترسی شرکت به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم آورده تا به صورت مشارکت در پروژه های داخلی و خارجی ارائه شده به امید جوانان و دیگر طرح های صنعتی در زمینه معدن، نفت و گاز و انرژی به طرق مختلف اجرایی، سرمایه های خود را مدیریت نموده و در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور قدمی بردارند.

علاوه بر آن خدماتی نظیر "مطالعه صنعت، تهیه گزارش امکان سنجی، تهیه دستورالعمل های مالی، راستی آزمایی، ارزش گذاری، تهیه طرح کسب و کار، ارزیابی و مدیریت ریسک انواع شرکت ها و مشاوره در واگذاری و تملک شرکت ها، در نظر گرفتن هزینه ها و کاهش آن، بررسی سهام و ارزانترین منابع تامین مالی، انواع هزینه مانند هزینه انتشار سهام، هزینه مذاکره با شرکت های تامین سرمایه، هزینه های وام گیری از شرکت های داخلی و بین المللی و حسابداری و حسابرسی" ارائه می گردد.

 

 

  • مراجعان و زیر مجموعه ها در این بخش  شامل  :

1- شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی

2- شرکت های تأمین سرمایه

3-شرکت های بیمه  

4- پروژه های مهندسی (BOT) در کلیه رشته های مهندسی(جهت اطلاع کلیک کنید)

5- مالکان زمین ، ساختمان 

 

پیشنهادات امید جوانان به مراجعان در بخش مالی :

 

      1- شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی :

         الف) تشکیل تیم مشاوره مالی و مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی متخصص

         ب ) معرفی و تبادل پروژه های حسابداری و حسابرسی به شرکت ها و مؤسسات زیر مجموعه

         ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

          د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

      2- شرکت های تأمین سرمایه :

        الف ) مشاوره جهت مدل های سرمایه گذاری و ورود به بازار سرمایه

         ب ) معرفی و تبادل پروژه های زود بازده جهت سرمایه گذاری

          ج ) ارزیابی اقتصادی و نوشتن طرح توجیهی پروژه ها و همچنین نطالعات امکان سنجی (f.s)

       3- شرکت های بیمه :

       الف ) ارائه و معرفی پروژ ه های مختلف در زمینه های ساختمانی ، تولیدی ، خدماتی و....

        ب) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

        ج ) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

        4- پروژه های مهندسی (BOT) ، مالکان زمین ، ساختمان و سرمایه گذاران :

       الف)  تبدیل پروژه های BOT به سرمایه گذاری ماندگار و قابل توسعه پس از اتمام مدت بهره برداری از طریق مدلهای موجود در بازار سرمایه

            ب) برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران و برنامه های اسپانسری و ...

            ج ) تأمین نیازمندی های پروژه از بخش های مختلف بازرگانی ، فروش و سایر زیر ساخت ها

             د)  مشاوره فنی ، تخصصی جهت برنامه های توسعه پروژه  با رویکرد مالی و تأمین سرمایه  

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com