بخش آموزش ما حیطه فعالیت خود را آموزش های مرتبط با مباحث "مدیریتی، بازرگانی، بازاریابی و فروش، فنی مهندسی، حقوقی، گردشگری، کسب و کار، زبان خارجه، آشنایی و ورود به بازار سرمایه" بر اساس آخرین متدها و استانداردهای روز دنیا و نیازهای آموزشی موجود در سطح ایران قرار داده است. ما متعهدیم کلیه خدمات حرفه ای خود را توسط اساتید و کارشناسان با تجربه و آزموده در سطح بالایی از کیفیت به سازمان ها، شرکت ها و موسسات داخلی کشور ارائه نمائیم.

  • مراجعان و زیر مجموعه ها در این بخش  شامل  :

1- دانشجویان

2- مدرسان و اساتید

3- آموزشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها

4- پروژه های آموزشی (BOT)

5- مالکان زمین ، ساختمان

 

پیشنهادات امید جوانان به مراجعان در بخش آموزشی :

 

          1- دانشجویان :

         الف) برگزاری دوره های تخصصی و گروهی بنا به درخواست دانشجویان ، ویژه مخاطبان و اقشار مختلف مانند پزشکان ، وکلا و ....

          ب) مشاوره و راهنمایی جهت شروع به فعالیت در بازار سرمایه

         ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

          د) عضویت در باشگاه مشتریان طبق ضوابط تعریف شده و استفاده از تسهیلات آموزشی و امید کارت

          2- اساتید و مدرسان :

            الف ) تدریس در کلاس های آموزشی شرکت امید جوانان

           ب ) معرفی به آموزشگاه ها ، مؤسسات و ارگان های مختلف جهت برگزاری دوره های آموزشی

           ج ) معرفی جهت تولید محصولات آموزشی و همکاری در پروژه های آموزشی

           د ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

           ر ) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

         3- آموزشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها :

           الف ) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های مختلف آموزشی و فرهنگی

          ب) عقد قرارداد و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و تولید محصولات آموزشی ، در آموزشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها

          ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

           د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

        4- پروژه های (BOT) ، مالکان زمین ، ساختمان و سرمایه گذاران :

       الف)  تبدیل پروژه های BOT به سرمایه گذاری ماندگار و قابل توسعه پس از اتمام مدت بهره برداری از طریق مدل های موجود در بازار سرمایه

            ب) برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران و برنامه های اسپانسری و ...

            ج ) تأمین نیازمندی های پروژه از بخش های مختلف بازرگانی ، فروش و سایر زیر ساخت ها

             د)  مشاوره فنی ، تخصصی جهت برنامه های توسعه پروژه  با رویکرد آموزشی ، فرهنگی   

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس :   شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن :     07136257743 و 07136239039                 

فکس:      02143850671

ایمیل:     info@omidjavanan.com