واحد روابط عمومی با ساختاری یکپارچه و گسترده به عنوان یک دپارتمان فرهنگی مشغول به فعالیت است. برگزاری " همایش ها ونمایشگاه ها، سمینارها، کنسرت و کلیه امور فرهنگی هنری و ورزشی و اجتماعی" در این واحد انجام می شود. همچنین "تبلیغات و اسپانسرینگ، انتشار نشریه" به روش های مختلف شکل گرفته تا در راستای برند شدن با هدف افزایش فروش و جذب سرمایه کمک شایانی به ذینفعان باشد.

امروزه در عصر ارتباطات پیشرفته، گردهمایی ها در زمره موفق ترین راه ها جهت اصلاح روندها و تحقق چشم اندازهایی روشن در عرصه های مختلف محسوب می شود.    

 

مراجعان و زیر مجموعه ها در این بخش  شامل  :

1- عکاس ، فیلمبردار،مجری،گوینده و...

2- کارگردان ، تهیه کننده ، نویسنده و...

3- روزنامه ، مجلات ، نشریات

4-شرکت های طراحی و گرافیک و چاپ

5-شرکت های تبلیغات و بازاریابی

6-شرکت نمایشی ، سینمایی ، فرهنگی و هنری

7- مالکان زمین ، ساختمان

8- پروژه های مهندسی،فرهنگی،هنری (BOT

 

پیشنهادات امید جوانان به مراجعان در بخش روابط عمومی :

          1- عکاس ، فیلمبردار،مجری،گوینده و... کارگردان ، تهیه کننده ، نویسنده و...

         الف) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های مختلف هنری و فرهنگی

         ب ) معرفی و تبادل پروژه ها و رویدادهای هنری و فرهنگی به افراد متخصص

         ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

          د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

          2- روزنامه ، مجلات ، نشریات :

           الف ) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های مختلف هنری و فرهنگی

           ب) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

           ج) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

         3- شرکت های طراحی و گرافیک و چاپ ،شرکت های تبلیغات و بازاریابی، شرکت های نمایشی ، سینمایی ، فرهنگی و هنری :

           الف ) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های مختلف هنری و فرهنگی

           ب) تبادل و معرفی پروژه ها  و رویدادها ، به شرکت های مربوطه در حوزه تخصصی

          ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

          د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

        4- پروژه های (BOT) ، مالکان زمین ، ساختمان و سرمایه گذاران :

       الف)  تبدیل پروژه های BOT به سرمایه گذاری ماندگار و قابل توسعه پس از اتمام مدت بهره برداری از طریق مدل های موجود در بازار سرمایه

            ب) برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران و برنامه های اسپانسری و ...

            ج ) تأمین نیازمندی های پروژه از بخش های مختلف بازرگانی ، فروش و سایر زیر ساخت ها

             د)  مشاوره فنی ، تخصصی جهت برنامه های توسعه پروژه  با رویکرد فرهنگی ، هنری  

  

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com