اعضای هیئت مدیره 

__________________________________________________________________________

 اعضاء امنای امید جوانان

___________________________________________________________________________________________________

 

حبیب اله یزدانی عضو انجمن پیشکسوتان ورزش استان فارس و رئیس هیئت مدیره شرکت امید جوانان
علی یزدانی مدیر عامل شرکت امید جوانان
محمدحسین فخیمی مدیرعامل امور عشایر استان فارس
رحیم هودی پیشکسوت تئاتر استان فارس
سیداعظم رضوی مدیرعامل خیریه حضرت زهرا علوم پزشکی شیراز
عزیزاله ارجمند مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری غدیر
ناصر امامی عضو امناء بنیاد فرهنگی مادر،عضو امناء بیمارستان قلب کوثر،شاعر و ادیب
شاپور شایان جهرمی استاد دانشگاه
فاطمه خادم مدیر حقوقی امید جوانان
لیلا رضوی فعال در زمینه فرهنگی و مرمت آثار باستانی

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com