اهداف امنای امید جوانان برخی انتفاعی و برخی غیرانتفاعی هستند که گاهی به وسیله خود هیأت امنا و گاهی با دخالت یا وساطت این هیأت انجام می شوند.منافع انتفاعی امنای امید جوانان در جهت اهداف امناء مانند استعدادهای ورزشی هزینه می شود. 

اهداف امناء شامل موارد زیر می باشد:

  • استعدادیابی

استعدادیابی ورزشی

استعدادیابی هنری

  • ایجاد فرصت

ایجاد کسب و کارهای نو برای استعدادهای مختلف با فرصت درآمدزایی. اشتغال زایی طبقه آسیب دیده

ساخت تیم های مختلف ورزشی و هنری

  • حمایت

حمایت از ورزش و ورزشکاران 

پیگیری مداوم استعدادهای ورزشی، هنری و ... تا رسیدن به نتیجه

  • فرهنگ سازی

برگزاری همایش های آسیب های اجتماعی. درمان اجتماعی فرهنگی و سلامت جامعه

  • آموزش

برگزاری کارگاه های سلامت روان جامعه و مسابقات هنری مختلف

برگزاری کارگاه های کسب درآمد و بازار سرمایه

  • ساخت کلینیک های آموزشی

​ساخت فضای آموزشی مناسب جهت بیماران خاص 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com