درباره هیئت امناء

________________________________________________________________________________________

شرکت توسعه ورزش امید جوانان با هدف ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری و محیط های مفرح، سالم و همسو با سیاست های دولت مبنی بر گسترش صنعت گردشگری در تاریخ 1393/09/17 به ثبت رسید.در نیمه راه، با توجه به علاقه و اهداف خیرخواهانه هیئت مدیره، اعضاء و سهامداران شرکت، قدم گذاشتن در راه خیر، در سرفصل فعالیت شرکت قرار گرفت.

در اولین قدم،حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست خیریه دارالاکرام و در گام بعدی حمایت از بیماران خاص به ویژه کودکان اوتیسم و تالاسمی انجام گرفت.

اکنون برآنیم تا با استعانت از خداوند متعال و خیرین گرامی با تشکیل هیئت امنا، به اهداف خود جامه عمل پوشانده و آنها را گسترش دهیم. باشد که در این راه سربلند و پیروز باشیم.

ساختار امنای امید جوانان در قالب ساختاری مستقل از شرکت امید جوانان با هیئت مدیره ای متفاوت متشکل از افراد خیر دارای اساسنامه مجزا در تاریخ 1395/02/25 تشکیل گردید. 

موضوع اساسنامه هیئت امناء نظارت بر عملکرد مالی، اجرایی وحقوقی در خصوص فعالیتهای خیریه این نهاد می باشد.

ارکان امنای امید جوانان شامل:

  • بانیان: بنیان گذاران و موسسان
  • حامیان: خیرین و نیکوکاران
  • همیاران: فعالین و گروه های اجرایی    

ارکان امنا را افراد خیر تشکیل داده اند که هر کدام در زمینه ای تخصص دارند و تخصص خود را در بصورت رایگان و با هدف خیرخواهی در جهت رسیدن به اهداف امناء صرف می نمایند. این افراد شامل سرمایه گذاران، پزشکان، مهندسان، انبوه سازان، برنامه نویسان، مصالح فروشان، طراحان و دیگر تخصص ها می باشد.  

    

 

     

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com