فعالیت ما در بخش فرهنگی و هنری:

شامل کلیه امور فرهنگی و هنری از جمله "سینما (تهیه و ساخت فیلم ،مشارکت در ساخت پروژه های سینمایی و تلویزیرنی)، برگزاری کنسرت، تآتر ، عکاسی و تصویربرداری هنری و صنعتی ، رسانه، مطبوعات و مجلات و ..." می باشد.

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com