جذب مشارکت تجاری و واگذاری سهام

مشارکت از طریق خرید سهام (ویژه مدیران ارشد مجموعه)

مشارکت از طریق خرید سهام با حداقل 12/000/000/000 ریال

سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها، پروژه ها و ایده ها در بخش های ورزشی، گردشگری، فنی مهندسی

مشارکت در استقرار و پیاده سازی پروژه های بزرگ

برای مشارکت مالی و سرمایه گذاری در هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان و کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل و به آدرس info@omidjavanan.com ارسال نمایید.

فرم جذب مشارکت تجاری و واگذاری سهام 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com