پکیج استفاده از خدمات در زیر ساخت های عمومی هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان :

این پکیج با رویکرد ایجاد هم افزایی مشترک بواسطه انجام کار تیمی و با هدف هموار نمودن مسیر پیاده سازی امور از طریق افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان انجام آن و در نهایت جلب رضایت مستمر همکاران گرانقدر، طراحی شده است.                                                                    

شایسته توجه است که اولویت ما جلب رضایت و افزایش بهره وری، از طریق بهبود مستمر با استفاده از اعلام نظرات مخاطبان و همکاران محترم می باشد . لذا خواهشمند است همواره یاری رسان ما در این امر ، با ارائه نقطه نظرات خود از طریق کلیه شبکه های ارتباطی شرکت توسعه ورزش امید جوانان ، باشید .

1.  مشاوره

در این مدل امکان استفاده از مشاوره در 4 بخش بنا به انتخاب متقاضی ،  جهت دریافت برترین پیشنهادات با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و بررسی فرصت ها و تهدیدها (SWOT) ، در زمینه های حقوقی ، مالی ، روابط عمومی و تبلیغات ، IT و مدیریت  ، ماهیانه 10 ساعت در هر زمینه (درمجموع 40 ساعت در ماه) وجود دارد .

*** جزئیات شرایط استفاده از مشاوره در فرم قرارداد موجود است .

2. پیاده سازی و اجرا

در این مدل فرد متقاضی با انتخاب از بین خدمات موجود در بخش های مختلف ، درخواست خود را به شرکت اعلام نموده و بواسطه قرارداد همکاری ، از نرخ ویژه همکاران جهت انجام و پیاده سازی ،استفاده خواهد نمود.

*** جزئیات شرایط استفاده از نرخ ویژه همکاران در قرارداد می باشد .

3. مشاوره، پیاده سازی و اجرا، مشارکت در فروش با رویکرد افزایش بهره وری

در این مدل کلیه امور مشاوره ، پیاده سازی و اجرا در تمامی بخش ها انجام شده و علاوه بر آن مشارکت در بخش فروش ، با رویکرد افزایش میزان درآمد یا دارایی (بسته به موضوع کاری متقاضی)  تا درصد مشخص ، به شرط تبدیل به ساختار مشترک و انتقال سهام شرکت متقاضی به میزان مورد توافق به شرکت امید جوانان در انتها ، انجام می شود .

*** جزئیات و آیتم های تخصصی در هر یک از زمینه های خدماتی شامل حقوقی،مالی،روابط عمومی و تبلیغات،مدیریت و IT به پیوست قرارداد می باشد و جهت اطلاع تمامی همکاران محترم ،بنا به تقاضا ارسال خواهد شد .

 

با سپاس فراوان-تیم توسعه ورزش امید جوانان

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com