اصلاح ساختار :


تشکیل همه سازمان ها، از مراحل "حقوقی ثبت و تاسیس شرکت، نام، برند و ..." شروع شده و بعد از آن سایر سیستم ها ایجاد می شود. لذا تیم هلدینگ امید جوانان با استفاده از بخش های تخصصی، اقدام به بازنگری و مهندسی مجدد کلیه سیستم های حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی، فروش و ... نموده و از طریق اصلاح ساختارها، منجر به استانداردسازی و طی نمودن روال و ضوابط قانونی و نهایتاً انطباق با سیستم های به روز دنیا به ایجاد هم افزایی در دهکده جهانی می گردد.

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com