تمایل شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه و پیوستن به اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر بوده و لذا برای حرکت در این مسیر شرکت ما، با اصلاح ساختارهای حقوقی و مالی- اقتصادی و کمک به ایجاد توسعه این مسیر را برای شما تسهیل نموده و گام به گام تا پذیرش و عرضه شما را همراهی خواهد نمود.

در مجموعه ما با بکارگیری دانش تخصصی و استفاده از همکاران در غالب قرارداد یا ساختار مشترک، علاوه بر تسریع حرکت در این مسیر، اهداف اقتصادی شما را دست یافتنی خواهد نمود

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615 تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی: 09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com