تمایل شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه و پیوستن به اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر بوده و لذا برای حرکت در این مسیر شرکت ما، با اصلاح ساختارهای حقوقی و مالی- اقتصادی و کمک به ایجاد توسعه این مسیر را برای شما تسهیل نموده و گام به گام تا پذیرش و عرضه شما را همراهی خواهد نمود.

در مجموعه ما با بکارگیری دانش تخصصی و استفاده از همکاران در غالب قرارداد یا ساختار مشترک، علاوه بر تسریع حرکت در این مسیر، اهداف اقتصادی شما را دست یافتنی خواهد نمود

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com