جذب سرمایه

سرمایه گذاری، فرآیند برنامه ریزی برای پول تا در آینده پول بیشتری نصیب شما شود. (Warren Buffett)

به تعبیری دیگر سرمایه گذاری به معنای هوشمندانه تر کار کردن است نه سخت تر کار کردن.

 

در این مجموعه مدل های سرمایه گذاری شامل "سرمایه گذاری های مالکیتی، سرمایه گذاری های اعتبار دهی و سرمایه گذاری نقدی"می باشد.

 

در صورت تمایل به حمایت از ایده های نوآورانه و شرکت های نوپا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت، فرم ذیل را با انتخاب حوزه مورد علاقه تکمیل وبه آدرس info@omidjavanan.com  ارسال نمایید. 

 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com