رویای خود را زندگی کنید

بخش رویاساز با ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در مسیر ارزیابی ایده تا مراحل اجرایی ایجاد کسب و کار، فضایی را ایجاد کرده تا هر کسی بتواند رویای خود را محقق سازد.

در این دپارتمان با برنامه ریزی دقیق، تلاش بر ایجاد هم افزایی، از طریق گرد هم آوری شرکت های با اهداف مشترک و معرفی نمودن اشخاص و شرکت ها و صنایع مرتبط به یکدیگر و همچنین معرفی سرمایه گذار به مخاطبان ومعرفی طرح ها و ایده های سودآور به سرمایه گذاران، مسیر دستیابی به رویاهایتان هموار می شود.

 

از ایده تا اجرا

  • کشف، شناسایی و ارزیابی ایده اولیه ( فرم اولیه ارائه ایده)
  • بررسی و ارزیابی ایده /مفهوم و سناریو/ مدل 
  • تصمیم به اجرا یا عدم اجرا
  • آماده سازی برنامه کسب و کار و اجرای آن (برنامه ریزی پروژه)
  • عملیات کسب و کار (برنامه ریزی، حفظ، توسعه و سلامت و ماندگاری کسب و کار

 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com