واحد املاک

___________________________________________________________________

واحد املاک امید جوانان، با حل مسائل مربوط به اراضی و املاک، شامل اثبات مالکیت، اخذ سند، حل مسائل اصلاحات ارضی و پروانه چرا، تک برگ کردن سند،تفکیک اراضی، طرح مناسب واحد ملکی را بررسی می نماید، تغییرکاربری لازم را انجام داده، مجوزات لازم جهت اجرای طرح اخذ و مدلهای تامین سرمایه را پیاده سازی می نماید.

واحد املاک خدمات خود را برای هرگونه واحد ملکی شامل موارد زیر انجام می دهد.

اراضی هکتاری

 پروژه های تجاری

پروژه های گردشگری

پروژه های ورزشی و تفریحی

کشت و صنعت شامل گلخانه

کارخانجات  

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com