شركت امید جوانان با هدف مشاركت در اعتلاي صنعت ورزشی و گردشگری، ايجاد اشتغال و كارآفريني و نيز تربيت نيروهاي انساني مولد و ماهر، در سال 93 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 40960 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. 

اين شركت هلدینگ، در مدت كوتاهي توانسته ضمن ايجاد زير ساختهاي مناسب، با برنامه ريزي هاي مدون، بهره گيري از دانش روز و جذب نيروهاي متعهد و متخصص، سرمايه گذاري هاي كلاني در منطقه انجام داده، تا با هدف تلاش در ارتقاي فرهنگ ورزشی-گردشگری و توسعه پایدار و نيز حضور فعال در بازارهاي منطقه و جهان، سهم كوچكي از دِين خود را به ايران ادا نمايد.

به طوري که در حال حاضر هلدينگ امید جوانان، یکی از بزرگترين شرکتهای سرمايه گذاري در جنوب کشور مي باشد. روند توسعه در اين گروه بسيـار چابک بوده و با استفـاده از فرصت هاي بوجـود آمده و برنامه ريزي هاي منظم و آگاهانه، توانسته است با ظرفيت سازي مناسب و ايجاد شركتهاي گردشگری، ورزشی و خدماتی در زير مجموعه های تخصصي ، نام خود را مطرح سازد .

همچنين ايــن شــرکـت با تــکيـه بـــر توانمندي هاي کارکنان متخصص خود، توانسته است هـــزاران فـــرصت شــغـلي مستقيــم و غيرمستقيـم ايجـاد نمايد كه در اشتغال زايي منطقه تاثير بسزايي داشته است.

 

اهداف شرکت به شرح زیر می باشد:

  • مشارکت در پروژه های ورزشی،گردشگری، فنی مهندسی و تامین سرمایه 
  • جذب سرمایه گذاری در کلیه مراحل از مطالعات امکان سنجی f.s تا پیاده سازی و اجرا بر روی ایده های تایید شده
  • اشتغال زایی و فرهنگ سازی
  • فراهم آوردن امکانات مناسب تفریحی و محیطی امن وپاک برای خانواده ها
  • راه اندازی صنایع تبدیلی با رویکرد زیست محیطی و صنایع سبز
  • تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی
  • تهیه روش های لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام و … یا فروش سهام شرکتها
  • استعدادیابی هنری و ورزشی

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com