سپاس بیکرانه پروردگار متعال را...

شرکت توسعه ورزش امید جوانان به عنوان اولین هلدینگ ورزشی-گردشگری ، بر اساس چشم انداز تبدیل شدن به بزرگترین فعال بازار سرمایه در کشور، حمایت از ورزشکاران،قهرمانان و مدال آوران را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

از آنجا که امید جوانان در نظر دارد بخشی از یک جامعه پایدار و کارآمد باشد، تمام سیاست و خط مشی های خود را در حوزه توسعه ورزشی، اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی با تمرکز بر بهبود و روند رشد بازار سرمایه بنا نهاده است .

به منظور نیل به این اهداف سازمانی و ارزش های بنیادی که آرمان و اعتقاد ماست، با ایجاد شبکه های همکاری مشترک و نگاهی کارشناسانه به این اهداف،از سرمایه انسانی جوان و نخبه ،مدیران متخصص و کارآمد و همچنین ابزارهای نوآورانه بهره برده ایم،و از این رو بیش از هر زمان دیگری در تلاش برای رسیدن به ارزش های مشترکی چون اعتماد، نوآوری،صداقت ودر نهایت دستیابی به ابعاد جدیدی از موفقیت می باشیم

و امیدواریم که با اشتراک تخصص خود به شما، ایجاد انگیزه های مناسب و حفظ حرمت شما در این راستا بتوانیم بهترین نسخه خود از یک هلدینگ فعال در بازار سرمایه را عرضه نمائیم و با حمایت و لطف الهی بر این رسالت پایدار بمانیم.

قدرشناس حسن نظر و دوستی شما هستیم...

                                                                                                                                                                                                                                                                                             علی یزدانی

                                                                                       مدیر عامل هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان شیراز

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com