امید جوانان با ساختاری منسجم،فعالیت های خود را پایه ریزی و به شرح زیر گسترش داده است:

1. تامین سرمایه، تاسیس، مشارکت و توسعه در طرح های گردشگری، ورزشی، تفریحی، کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی

2. طراحی، برنامه ریزی و استقرار در مسیر ورود به بازار سرمایه و همراهی تا عرضه در بازار بورس اوراق بهادار و بورس کالا

.3 ارائه، معرفی، پیشنهاد زمین و پروژه های مختلف و انجام عملیات اداری، حقوقی، مالی و اجرا تا تحویل نهایی پروژه

.4 مشاوره طرحی، اخذ مجوزهای لازم و نظارت بر پروژه های معماری و شهرسازی و عمران و ابنیه

.5 عملیات بازرگانی داخلی و خارجی (خرید و فروش)

.6 تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص

.7 انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکتهای خارجی

8. اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور

.9 سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای خارجی از جمله موسسات و شرکت های مالی و اعتباری و شرکت های تولیدی، اعم از خرید سهام موسسات و شرکتهای موجود و یا تاسیس شرکتهای جدید، با رعایت ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مورد سرمایه گذاری.

 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com