پیشنهادات امید جوانان به مراجعان در بخش گردشگری 

________________________________________________________________________________

تور لیدرها ، گروه های گردشگری 

 الف) ارائه راهکارها و امکانات متفاوت جهت راه اندازی تورهای تخصصی (جذب سرمایه و تسهیلات)

 ب) امکان استفاده از زیر ساخت های تخصصی شامل معرفی به آژانس ها ، هتل ها ، مراکز بوم گردی ،گردشگری،تفریحی   و توریستی جهت برگزاری تورهای فرهنگی هنری ورزشی و ...

 ج) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

 مراکز بوم گردی-گردشگری-توریستی-تفریحی

 الف)عقد قرارداد با مراکز بوم گردی – گردشگری – توریستی – تفریحی جهت تعریف پروژه های توسعه و گسترش مراکز مذکور

  ب) عقد قرارداد جهت معرفی مراکز و استفاده در تسهیلات امید کارت  

  ج) هماهنگی و برنامه ریزی پروژه های گردشگری و کنترل منابع و بودجه و همچنین برگزاری رویدادهای گردشگری

  آژانس های گردشگری داخلی و خارجی 

 الف ) مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف بوم گردی-گردشگری-توریستی-تفریحی

  ب) توسعه فعالیت و پروژه های گردشگری با استفاده از زیر ساخت های بین المللی

  ج) تعریف آژانس ها در تسهیلات امید کارت

  هتل های داخلی و خارجی 

  الف ) مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز هتل ها (تأمین مصالح و مواد از طریق بخش بازرگانی)

  ب ) استفاده و معرفی هتل ها در بخش های گردشگری ، آژانس ها و ...

  ج ) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

  د ) ورود به بازار سرمایه از طریق مدل های همکاری در شرکت امید جوانان

   شرکت های مهاجرتی ، اقامتی و اعزام دانشجو 

  الف ) معرفی شرکت در زیرساخت ها و موسسات آموزش عالی طرف قرارداد شرکت توسعه ورزش امید جوانان

   ب ) توسعه فعالیت و پروژه های مهاجرتی ، اقامتی و اعزام دانشجو و کاریابی ، با استفاده از زیر ساخت های بین المللی

    شرکت های هواپیمایی ،کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

   الف) استفاده جهت حمل و نقل های داخلی و بین المللی بخش بازرگانی

    ب) معرفی در زیر ساخت های بین المللی جهت استقبال و افزایش مشتریان خارجی

    ج) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های توسعه خطوط

    د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت     

     بیمارستان ها و مراکز جراحی فعال در حوزه توریسم سلامت 

  الف) مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های توسعه

    ب) عقد قرارداد جهت معرفی به زیر ساخت های داخلی و بین المللی با هدف گسترش توریسم سلامت

    ج)مشارکت در برگزاری رویدادها و همایش های داخلی و خارجی با استفاده از زیر ساخت ها  

     د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

      پروژه های گردشگری (BOT) ، مالکان زمین ، ساختمان و سرمایه گذاران مجموعه های گردشگری 

     الف)  تبدیل پروژه های BOT به سرمایه گذاری ماندگار و قابل توسعه پس از اتمام مدت بهره برداری از طریق مدل های موجود در بازار سرمایه

           ب) برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران گردشگری و برنامه های اسپانسری و ...

            ج ) تأمین نیازمندی های پروژه از بخش های مختلف بازرگانی ، فروش و سایر زیر ساخت ها

            د)  مشاوره فنی ، تخصصی جهت برنامه های توسعه با رویکرد گردشگری

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com