رویای خود را زندگی کنید...

       ان جی او ایده پردازان با ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در مسیر ارزیابی ایده تا مراحل اجرایی ایجاد کسب و کار، فضایی را ایجاد کرده تا هر کسی بتواند رویای خود را محقق سازد.

     در این ان جی او با برنامه ریزی دقیق، تلاش بر ایجاد هم افزایی، از طریق گرد هم آوری شرکت های با اهداف مشترک و معرفی نمودن اشخاص و شرکت ها و صنایع مرتبط به یکدیگر و همچنین معرفی سرمایه گذار به مخاطبان و معرفی طرح ها و ایده های سودآور به سرمایه گذاران، مسیر دستیابی به رویاهایتان هموار می شود.

         از ایده تا اجرا

 • 1. کشف، شناسایی و ارزیابی ایده اولیه ( فرم اولیه ارائه ایده)
 • 2. بررسی و ارزیابی ایده /مفهوم و سناریو/ مدل 
 • 3. تصمیم به اجرا یا عدم اجرا
 • 4. آماده سازی برنامه کسب و کار و اجرای آن (برنامه ریزی پروژه)
 • 5. عملیات کسب و کار (برنامه ریزی، حفظ، توسعه و سلامت و ماندگاری کسب و کار

        امکان سنجی

م        مطالعه امکان سنجی یا  Feasibility Study برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و جذب سرمایه در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنای فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد.                                         

             انواع مطالعات امکان سنجی:

 • - امکان سنجی فنی
 • - امکان سنجی بازار
 • - امکان سنجی اقتصادی
 • - سایر مطالعات

   اهداف مطالعات امکان سنجی

 •         - تحقیقات بازار : جهت بررسی وضعیت رقبا و امکان رقابت
 •         - جریان نقدی: برنامه ریزی و کنترل جریان نقدینگی ویژه کاهش ریسک کسب و کار
 •         - پیش بینی درآمدی: بررسی کلیه هزینه های درگیر در پروژه و مخارج، سرمایه اولیه تولید و نهایتاً دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی و پیش بینی میزان درآمد
 •         - گسترش امکانات : شامل طراحی برنامه های توسعه، ادغام و اضافه کردن خط تولید و ورود به بازارهای جدید

              جذب سرمایه

           سرمایه گذاری، فرآیند برنامه ریزی برای پول تا در آینده پول بیشتری نصیب شما شود. (Warren Buffett)

       در این مجموعه مدل های سرمایه گذاری شامل "سرمایه گذاری های مالکیتی، سرمایه گذاری های اعتبار دهی و سرمایه گذاری نقدی"می باشد.

           طراحی پروژه

             مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه

 •    - تحلیل و ارزیابی پروژه: 
 •    - برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی:
 •    - زمانبندی پروژه
 •    - برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان - هزینه 
 •    - تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
 •    - ارزشیابی و نظارت پروژه
 •    - کمک به تصمیم‌گیری مدیریت جهت اعمال واکنشهای مناسب و مقتضی 

در تماس باشید

آدرس :   شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 3 اداری واحد 510

تلفن :      07136239039                 

ایمیل:     info@omidjavanan.com

شرکت امید جوانان

هلدینگ امید جوانان با شماره ثبت 40960 عمده فعالیت‌های خود را با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص به صورت ساختار محور و پروژه محور آغاز نموده است. با توجه به وضعیت صنعت تولیدی و گردشگری و حجم پروژه های نیمه اتمام، این شرکت بر آن شد تا با یک تیم مدیریتی حرفه ای تمرکز خود را بر ارائه خدمات حقوقی، مالی، طرح و برنامه ، تبليغات و بازاریابی و ورود به پروژه های بزرگ ( از ایده تا اجرا) با استفاده از متدهاى روز و دانش فنی و تخصصی قرار دهد، همچنین با همراهی شرکتها جهت ورود به بازار سرمایه، گامی موثر در تحول اقتصاد کشور داشته باشد.