سومین روز خوش فرابورس با رشد 47 واحدی پایان یافت


: 178

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۲۶۴۱.۶۲ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۲۶۴۱.۶۲ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۳۹ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروز نماد تاپیکو، فولاد، کگل، فملی، وامید، شپنا و وبملت با روند صعودی آغاز کردند.

شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با رشد ۵۰.۲۰ واحدی پله یک هزار و ۸۴۴ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۷۵۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۰۳ میلیون سهم طی ۲۱ هزار نوبت معاملاتی است.

شاخص بورس در جریان معاملات به پله 158هزار واحد رسید
شاخص بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات با رشد 2870.05 واحدی به پله 158هزار و 580 واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 8 میلیارد ریال فراتر رفت که طی150 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد تاپیکو، فولاد،کگل، شپنا، وامبد، مبین و ملت با روند صعودی به کار خود ادامه می دهند.

شاخص کل فرابورس در جریان معاملات با رشد 50.47 واحدی به پله 1 هزار و 845 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 2 میلیارد ریال فراتر که ناشی از دست به دست شدن 813 میلیون سهم طی 74 هزار نوبت معاملاتی است.

شاخص بورس در پایان معاملات خوش درخشید
شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با رشد 2361 واحدی به پله 158هزار و 71 واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 12 میلیارد ریال فراتر رفت که طی 231 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد تاپیکو، فولاد، کجاد، شپنا، وامبد، رمپنا، مبین، ومبلت با روند صعودی به کار خود پایان داد.

شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با رشد 47.41 واحدی به پله 1 هزار و 837 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 6 میلیارد ریال فراتر که ناشی از دست به دست شدن 1میلیارد سهم طی 114 هزار نوبت معاملاتی است.

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com