• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

بخش روابط عمومی با ساختاری یکپارچه و گسترده با عنوان دپارتمان فرهنگی – گردشگری مشغول به فعالیت است.