• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

هدف ما در واحد آموزش اجرای برنامه های آموزشی ،گردهمایی های علمی اعم از سمینار، همایش، کارگاه و کلاس های آموزشی بلند مدت  به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی تمامی افراد جامعه در هر سطح علمی می باشد.

هدف اصلی واحد آموزش افزایش آگاهی و مهارت .... میباشد.

آموزش :

  1. برگزاری سمینار و همایش
  2. برگزاری کلاس های امید بورس