• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

مشاوره و انجام کلیه امور حسابرسی

صورت های مالی

حسابرسی رعایتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی قانونی

حسابرسی داخلی در قالب استانداردهای عمومی عملیات

گزارشگری