• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

شرکت امید جوانان با حمایت از ورزشکاران و قهرمانان، خدمات خود را به شرح زیر ارائه می دهد تا بتواند به کشف استعدادها و درآمدزایی ورزشکاران کمک نماید:

  • اعطای زمین به موافقت اصولی های فاقد زمین
  • ارزش گذاری مدال قهرمانان جهانی و کشوری
  • مدیر برنامه ورزشکاران با هدف تمرکز ورزشکاران به فعالیت تخصصی ورزشی
  • رسیدگی به خدمات مالی - حقوقی و برندینگ ورزشکاران 
  • پیاده سازی روش های تامین سرمایه
  • جذب اسپانسر و حامی مالی