• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

امید جوانان با ساختاری منسجم،فعالیت های خود را پایه ریزی و ب شرح زیر گسترش داده است:

1. سرمایه گذاری ، تاسیس و مشارکت در کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، طرح های گردشگری،ورزشی، تفریحی و اداره آنان و مشارکت در سایر شرکتها.

 .2آماده کردن سهام شرکتهای موضوع مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر روش ها.

.3 تهیه زمین، خرید پروژه های نیمه تمام، اجرای عملیات ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری.

 .4 مشاوره طرح و نظارت بر عملیات ساختمانی

 .5 عملیات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات

 .6 استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری

 .7 اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه

 .8 تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص

 .9 انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکتهای خارجی

  .10 اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور

  .11 اخذ مجوز های لازم جهت اجرای طرح های ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری، تولیدی، اداری و غیره و یا توسعه و تکمیل آن ها.

  .12 انجام مطالعات اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های ساختمانی و سرمایه گذاری صنعتی و ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی و اجرایی در جهت تحقق هدف های شرکت

 .13 ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، اعتباری، سرمایه گذاری و …

  14. تهیه روش های لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام و … یا فروش سهام یا اموال شرکتهای متعلق به شرکت.

 .15 انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقیق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است.

 .16 سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای خارجی از جمله موسسات و شرکت های مالی و اعتباری، بانکها و لیزینگها و شرکت های تولیدی، اعم از خرید سهام موسسات و شرکتهای موجود و یا تاسیس شرکتهای جدید، با رعایت ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مورد سرمایه گذاری.

 

اين شركت عمده فعالیت‌های خود را بر ارائه خدمات حقوقی-مالی- طراحى و انجام فرايند تبليغات، مطالعات بازار- مدل های تامین سرمایه و فروش پروژه‌هاى بزرگ و مطرح ساختمانى كشور، با استفاده از متدهاى روز بازاريابى و مهندسى فروش دنيا متمركز نموده است.