• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

انسان، هویتی است پیچیده  در گفتارها و پندارها که نیک رفتاری و درست افکاری فطرت او را سپید نگاه داشته و بذر پاکی را در دلش کاشته است. تعالی روحانی و اندیشه آدمی در پهنه گیتی فاخر است و ردای شایستگی آن بر قامت انسان های اندیشمند و راست اندیش جای می گیرد. انسان هایی که بر لوح جان خویش مهرورزی و خدمت رسانی به نسل بشری را ممهور نموده و همت خود را بر اعتلای آرمانی جامعه ی خود و دستگیری از دردمندان و نیازمندان قرار داده اند که تجلی این مهم در هیئت امنای امید جوانان موج می زند.

بلندای حضور آگاهانه و روشن بینانه  این بزرگان گران سنگ را در حمایت از این هیئت پاس نهاده و پذیرای همفکری و هم اندیشی شما عزیز گرانقدر در انجام بهینه ی کارها خواهیم بود. 

 

 


ساختار


اهداف

برخی از اهداف انتفاعی و برخی غیرانتفاعی هستند که گاهی به وسیله خود هیأت امنا و گاهی با دخالت یا وساطت این هیأت انجام می شوند.

استعدادیابی

         استعدادیابی ورزشی

ایجاد فرصت

         ایجاد کسب و کارهای نو برای استعدادهای مختلف با فرصت درآمدزایی. اشتغال زایی طبقه آسیب دیده. ساخت تیم های مختلف ورزشی و هنری

حمایت

         حمایت از ورزش و ورزشکاران. فراهم آوردن رفاه بیماران خاص و اقشار آسیب دیده. پیگیری مداوم استعدادهای ورزشی، هنری و ... تا رسیدن به نتیجه

فرهنگ سازی

         برگزاری همایش های آسیب های اجتماعی. درمان اجتماعی فرهنگی و سلامت جامعه

آموزش

         برگزاری کارگاه های سلامت روان جامعه و مسابقات هنری مختلف